Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του TAXISnet- ξεπέρασαν το 1,5 εκ. οι δηλώσεις μέσω της υπηρεσίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Απριλίου, 2011

Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του TAXISnet– ξεπέρασαν το 1,5 εκ. οι δηλώσεις μέσω της υπηρεσίας:

Συνολικά 1.695.695 ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω εννέα διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβλήθηκαν, κατά τους δύο πρώτους μήνες που λειτουργεί η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εκκαθαριστική ΦΠΑ δήλωση (Φ1)

549.301

Περιοδική ΦΠΑ δήλωση (Φ2)

957.115

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)

44.741

Ενδοκοινοτικές   Αποκτήσεις (Φ5)

103.639

Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ

18.516

Δήλωση ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ012)

85

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)

11.877

Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (Ε2)

4.567

Μηχανογραφικά στοιχεία οικονομικών στοιχείων (Ε3)

5.854

Σύνολο

1.695.695

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες.

  • Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων. Μέσα στο 2011 τίθενται σε λειτουργία δέκα νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.
  • Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
  • Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
  • Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.
  • Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές.
  • Μεταβολή στοιχείων μητρώου
  • Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ..

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube