Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η ΚΥΑ για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Έργων Τουρισμού

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Νοεμβρίου, 2012

«Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η ΚΥΑ για τις Πρότυπες Περιβαλλον​τικές Δεσμεύσεις των Έργων Τουρισμού»

Απόρροια της προαναφερθείσας προσέγγισης των πραγμάτων στα πλαίσια απλοποίησης των διαδικασιών, η οποία ξεκίνησε με την ψήφιση του Ν. 4014/2011, αποτέλεσε και η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) των έργων Τουρισμού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κο Ευάγγελο Λιβιεράτο.

 

Με την εν λόγω ΚΥΑ, απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του Τουριστικού τομέα με την ευρύτερη έννοια του όρου (ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ) που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου υπάγονται στη Β’ κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ Β΄21).

 

Με την ισχύ της εν λόγω κανονιστικής διάταξης για τα συγκεκριμένα έργα, δεν θα απαιτείται πλέον υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που θα καθορίζονται στην υπογραφείσα ΚΥΑ.

Οι όροι αυτοί, δηλαδή οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, (ΠΠΔ) θα χορηγούνται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της «άδειας λειτουργίας» του έργου ή της δραστηριότητας, μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ή άλλη σχετική άδεια, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στην ΚΥΑ και κατόπιν συμπλήρωσης από τους ενδιαφερόμενους ειδικού εντύπου – δήλωσης, που στόχο έχει να οριοθετεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να γίνεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Ο κος Ε. Λιβιεράτος δήλωσε «Η πλήρης υλοποίηση του νέου Θεσμικού πλαισίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, αποτελεί ένα στοίχημα που κερδίζουμε μέρα με τη μέρα. Συνάμα, ανταποκρινόμαστε στη πρόσκληση των καιρών για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, με την επιτάχυνση, απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Άδειας, με τρόπο όμως που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και τη διασφάλιση της προστασίας του».