Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση συντήρηση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Εορδαίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Φεβρουαρίου, 2019

Η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας

Υπεγράφη την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα , μεταξύ του εκπροσώπου του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. Ευάγγελου Χατζηγεωργιάδη , η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» .
Αντικείμενο του έργου είναι οι εξής εργασίες : -Χωματουργικά – Καθαιρέσεις , σκυροδέματα, Τοιχοδομές – Τοιχοπετάσματα-Επιχρίσματα, Επενδύσεις – Επιστρώσεις – Καλύψεις, Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, Κουφώματα, χρωματισμοί, Δίκτυα και διάφορα άλλα.

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , που έχριζε εφαρμογής εδώ και χρόνια , καθώς θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του ΕΑΚ Πτολεμαϊδας.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 Ευρώ , ενώ το τελικό ποσό της Σύμβασης είναι 503.376,98 Ευρώ.
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

TAGGED: Πτολεμαΐδα,