Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού περιοχής ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς»

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Απριλίου, 2022

   Την ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού περιοχής ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.

Δικαιούχος και Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Καστοριάς, με την Πράξη να  αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φωτισμού περιοχής ΕΣΣΒΑΑ της πόλης, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED. Η ετήσια εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι 1.018,79 Tόνοι Ισοδύναμου CO2

Το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης, ανέρχεται σε 2.276.113.95€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, τηρώντας τη δέσμευση της για «Πρασίνισμα» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  συνεχίζει την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε όλους του Δήμους, επιδιώκοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους.

TAGGED: Καστοριά,