Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED προς αντικατάσταση των φωτιστικών του Δημαρχιακού Μεγάρου Φλώρινας,

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Μαΐου, 2022

Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED προς αντικατάσταση των φωτιστικών, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμός του Δημαρχιακού Μεγάρου Φλώρινας, με φωτισμό LED εντός περιοχής ΒΑΑ»

Την ένταξη της Πράξης «Προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED προς αντικατάσταση των φωτιστικών, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμός του Δημαρχιακού Μεγάρου Φλώρινας, με φωτισμό LED εντός περιοχής ΒΑΑ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Δικαιούχος είναι ο Δήμος Φλώρινας, με την Πράξη να αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φωτισμού των οδών και των υπαίθριων χώρων εντός της περιοχής παρέμβασης ΒΑΑ καθώς και του Δημαρχιακού Μεγάρου της πόλης, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED. Η ετήσια εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι 1.044,94 Tόνοι Ισοδύναμου CO2.

Το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης, ανέρχεται σε 1.499.693,20€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, τηρώντας τη δέσμευση της για «Πρασίνισμα» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  προχωράει με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε όλους του Δήμους, επιδιώκοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Φλώρινα,