Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης  του έργου «Βελτίωση Παράλληλων  Έργων  στο Αγρόκτημα Λιβαδερού»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Παράλληλων  Έργων  στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση προσπελασιμότητας ορισμένων αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων που διανοίχτηκαν και δεν χαλικοστρώθηκαν. Το έργο περιλαμβάνει  εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερεισμάτων,  κατασκευή επιχωμάτων και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.716,98€ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωράει με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής του πρωτογενούς τομέα, επιδιώκοντας τη στήριξη των Δυτικομακεδόνων παραγωγών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση