Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση της  Επαρχιακής Οδού Αγ. Νικόλαος Περιβολίου – Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Ιουνίου, 2022

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση της  Επαρχιακής Οδού  Αγ. Νικόλαος Περιβολίου Π.Ε. Γρεβενών – Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων»

από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη

Τη  σύμβαση για τη «Συντήρηση της  Επαρχιακής Οδού Αγ. Νικόλαος Περιβολίου Π.Ε. Γρεβενών – Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων»,  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 151.221,62 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ541 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των τεχνικών έργων και την κατασκευή νέων καθώς και την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή ασφαλτικών καθώς και τη σήμανση και ασφάλιση της οδού.

Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δεκαοχτώ(18) μήνες, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των οδικών υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της ασφαλέστερης μετακίνησής τους στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών.

TAGGED: Γρεβενά, Δυτική Μακεδονία,