Υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Οκτωβρίου, 2022

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 308.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ),  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον ανάδοχο του έργου, την Παρασκευή  21 Οκτωβρίου 2022.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε Κοζάνης», με την ανάδοχο εταιρία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης οδών για τη βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων, στα όρια του Δήμου Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, κατά 85% από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κατά 15% από τον Δήμο Βελβεντού.
Η διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης

Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η εταιρεία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.», με ποσοστό έκπτωσης 32,38%

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα οδοποιίας που βελτιώνουν τις προσβάσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών, την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη,