Υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Π Τ Φλώρινας του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Ιανουαρίου, 2023

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού -Τμήμα Νεότητας.

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Πρόεδρος του Κέντρου κος Παρδάλης Ιωάννης και η Πρόεδρος του  Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κα Άννα Μπαφίτη, αφού υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας, αναφέρθηκαν στη σημασία του και στα οφέλη που θα αποφέρει στα φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου.

Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής θεωρείται η ανάπτυξη κοινωνικών-μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών και γνωριμίας με καινοτόμες δράσεις/ προσωπικής ανέλιξης/ανάπτυξη αυτοπεποίθησης/ καλλιέργεια κριτικής σκέψης/ ενθάρρυνση δημιουργικότητας των παιδιών και ενίσχυσης της προσωπικής έκφρασης του κάθε παιδιού.

 

Τα δύο μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού και εθελοντικού τους ρόλου, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις – παρεμβάσεις προς όφελος των νέων παιδιών αποσκοπώντας στην ευρύτερη και γενικότερη γνώση των παιδιών, στην απόκτηση νέων εμπειριών και τη δημιουργική απασχόλησή τους με διάφορες θεματικές, όπως η Γεωγραφία και η Δημιουργική Γραφή.

 

Παρούσες στην υπογραφή του μνημονίου ήταν η Διευθύντρια του Κέντρου κα Ολυμπία Τσάτσα, η οποία αναφέρθηκε στη βοήθεια που θα έχουν τα παιδιά μέσω αυτής της συνεργασίας και η κα Κατερίνα Μάρου, υπεύθυνη δράσεων και συντονισμού του Τμήματος Νεότητας του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας, η οποία ανέφερε ονομαστικά τους νέους που θα συμμετέχουν, παρουσίασε το πρόγραμμα και τους στόχους του προγράμματος.

Ακολουθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Στη Φλώρινα σήμερα, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, στα γραφεία τουΚέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

 

 1. Το Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού -Τμήμα Νεότητας (στο εξής ΕΕΣ Φλώρινας) το οποίο εδρεύει στη Φλώρινα (Πτολεμαίων 1) εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από την Πρόεδρο καΜπαφίτη Άννα,
 2. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(στο εξής Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.), το οποίο εδρεύει στηΦλώρινα (Μεγ. Αλεξάνδρου 86) εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κύριο Παρδάλη Ιωάννη,

 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», έχοντας υπόψη,

– ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

– ότι το Τμήμα Νεότητας του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας δέχεται παιδιά και νέους/νέες 8-28 ετών, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε ανθρωπιστικές δράσεις, καθώς και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα τη νέα γενιά,

– ότι το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. σήμερα φιλοξενεί τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σχολικής ηλικίας, των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γονεϊκό τους ρόλο. Λειτουργεί ως υποκατάστατο της οικογένειας καλύπτοντας πλήρως τις βιολογικές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών και εφαρμόζοντας προγράμματα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

 

Τα μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού και εθελοντικού τους ρόλου, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις – παρεμβάσεις προς όφελος των νέων παιδιών αποσκοπώντας στην ευρύτερη και γενικότερη γνώση των παιδιών, στην απόκτηση νέων εμπειριών και τη δημιουργική απασχόλησή τους με διάφορες θεματικές, όπως η Γεωγραφία και η Δημιουργική Γραφή.

Ειδικότερα τα μέρη συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους,προκειμένου να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών:

 • στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος των φιλοξενούμενων παιδιών του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.
 • στη γνώση και ενημέρωση επί γενικότερων θεμάτων
 • στην εξωστρέφεια του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων παιδιών

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλά και σημαντικάπροσδοκώμενα αποτελέσματα,στο πλαίσιο της απόκτησης ευρύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων παιδιών του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.

Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής θεωρείται η ανάπτυξη κοινωνικών-μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών και γνωριμίας με καινοτόμες δράσεις/ δράσεων προσωπικής ανέλιξης/ανάπτυξη αυτοπεποίθησης/ καλλιέργεια κριτικής σκέψης/ ενθάρρυνση δημιουργικότητας παιδιών και ενίσχυσης της προσωπικής έκφρασης του κάθε παιδιού.

 

 • Συμφωνούν επομένως να συνεργαστούν κατ’ αρχήν για τα προαναφερόμενα θέματα.
 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο τα δύο μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν:

 

 1. Το Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας του ΕΕΣ:
  1. Την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων των φιλοξενούμενων παιδιών του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. μέσω εθελοντών και εθελοντριών του Τμήματος Νεότητας. Τέτοιες δράσεις, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν τη δημιουργική γραφή, την επαφή με τον πολιτισμικό πλούτοτης χώρας μας και τη φιλαναγνωσία
  2. Να κατέχει θέση αρωγού στη δικτύωση μεταξύ των παιδιών και του ΕΕΣ προάγοντας τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στο έργο του
 • Σε κάθε δράση που διοργανώνει να καλεί επίσημα τη Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ., με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της σύσφιξης δεσμών των δύο μερών.
 1. Την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο μερών.
 2. Υπεύθυνη για την επικοινωνία και τον συντονισμό των δράσεων ορίζεται η Υπεύθυνη του Τμήματος Νεότητας, κα Αικατερίνη Μάρου

 

 

 1. Το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. :
 1. Υπεύθυνη του Κέντρου ορίζεται η υπάλληλος κα Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα, ΔΕ Διοικητικού-Επιμελητών Παιδιών.
 2. Κατά τη διάρκεια των δράσεων θα είναι παρών ένας εργαζόμενος.
 • Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην ψυχαγωγία – δίπλα από την τραπεζαρία- στο κτήριο των αγοριών.
 1. Να πραγματοποιεί τον έλεγχο των εθελοντών σύμφωνα με τον Ν. υπ’ αριθμ. 4837/2021 ΦΕΚ Α΄ 178/1.10.2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα με το Άρθρο 7 «Κώλυμα απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας».11.Απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προσώπου που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.»Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.2. Η απαγόρευση της παρ. 1 καταλαμβάνει: α) προσωπικό που απασχολείται στους Φορείς Παιδικής Προστασίας με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, καθώς και συμβάσεις δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο, καιβ) πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εθελοντικά.3. Προϋπόθεση για την πρόσληψη ή την έναρξη απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας είναι η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), από τον υποψήφιο προς πρόσληψη ή απασχόληση, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 1, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου προσκομίζεται από τον υποψήφιο προς πρόσληψη ή απασχόληση στους Φορείς Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού δικαίου και αναζητείται αυτεπάγγελτα από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας δημοσίου δικαίου.4. Αν από τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης και του αντιγράφου ποινικού μητρώου προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, παύει υποχρεωτικά η με φυσική παρουσία εντός της μονάδας του Φορέα Παιδικής Προστασίας παροχή της υπηρεσίας ή η εκτέλεση του έργου που ανατέθηκε στα πρόσωπα των παρ. 1 και 2. 5. Μετά τον έλεγχο των παρ. 3 και 4, το πρόσωπο που απασχολείται στον Φορέα Παιδικής Προστασίας υποχρεούται σε εκ νέου προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εντός του τελευταίου διμήνου κάθε έτους.
 2. Να κατέχει θέση αρωγού στη δικτύωση μεταξύ των παιδιών και του ΕΕΣ Φλώρινας και να συνδράμει στην προώθηση της συνεργασίας των δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με ανθρωπιστικές δράσεις,
 3. Να αποσκοπεί στο να καταστεί βασικός υποκινητής και υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης των παιδιών με ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα.
 • Να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες (π.χ. συνέδρια ή ημερίδες ή δράσεις) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, προς όφελος των μελών του.
 • Σε κάθε δράση που διοργανώνει να καλεί επίσημα τη Διοίκηση του ΕΕΣ Φλώρινας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και τη σύσφιξη δεσμών των δύο μερών.
 1. Τη συμμετοχή φιλοξενούμενων παιδιών σε δράσεις του ΕΕΣ Φλώρινας που άπτονται των ενδιαφερόντων τους ή είναι σημαντικές και χρήσιμες για τη μελλοντική τους πορεία.
 2. Την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο μερών.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών και η διάρκεια ισχύος του ορίζεται σε ένα (1) έτος. Η σύμβαση δύναται να επεκταθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μερών.

                             ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΟΥ ΕΕΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΑΦΙΤΗ

               ΓΙΑ ΤΟ «Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ»

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΡΔΑΛΗΣ

 

TAGGED: Φλώρινα,