Υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση σήμανσης δημοτικών οδών

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε από τη δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 27.000 € και χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων. Αντικείμενο του έργου θα είναι η επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση