Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένταξη δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Φεβρουαρίου, 2012

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει την έναρξη έκδοσης των Αποφάσεων ένταξης δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, με βάση τις αιτήσεις χρηματοδότησης δημοσίων έργων, οι οποίες υπεβλήθησαν το Νοέμβριο 2011.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων προωθήθηκε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και έχουν ήδη υπογραφεί, από τον Ειδικό Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Βαγγέλη Διβάρη, 30 Αποφάσεις ένταξης δημοσίων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 16.700.000€.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης υπογράμμισε: «Τα συγκεκριμένα δημόσια έργα στοχεύουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην απασχόληση, στην ισόρροπη ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γεωργών, αλλά και της υπαίθρου γενικότερα. Με την ουσιαστική στήριξη και συνεργασία των Δήμων, επιδιώκουμε να δοθεί ανάσα ζωής στις τοπικές οικονομίες και τους ανθρώπους τους, που κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες, συνεχίζουν να αγωνίζονται».

 

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013», οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των περιοχών εφαρμογής, υπέβαλαν 667 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 285.000.000€.

 

Με την υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται:

 

  • η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης,
  • η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού,
  • η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό,
  • η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
  • η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η διάσωση παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς και η αναβίωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.

 

 

Οι Αποφάσεις ένταξης υπογράφονται και αποστέλλονται σταδιακά προς τους δικαιούχους, καθώς η ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαρτάται από την πληρότητα των σχετικών φακέλων που υπέβαλαν οι Δήμοι.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έργων που έχουν υποβληθεί -οι οποίες υπερκάλυψαν τις διαθέσιμες πιστώσεις- συνεχίζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο η ένταξη των πλέον ώριμων και αξιόλογων από αυτά.