Υποβολή αιτήσεων Αναπληρωτών -Ωρομισθίων 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Ιουλίου, 2012

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία των Διευθύνσεων (Διοικητήριο – Κτήριο Περιφέρειας – 1ος όροφος), από 10-7-2012 έως 27-7-2012, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην σχετική εγκύκλιο.

Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, αφού προηγουμένως μελετήσουν την εγκύκλιο.

Η σχετική εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης και μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο γράφοντας στη μηχανή αναζήτησης «εγκύκλιος αναπληρωτών 2012»

Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος δεν αφορά τους υποψήφιους για την Ειδική Αγωγή καθώς και τους μουσικούς για τους οποίους θα εκδοθούν ξεχωριστές εγκύκλιοι.

TAGGED: Διαδίκτυο,