1.000 προσλήψεις οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων

stratos-1Τo Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκαν τέσσερις προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα και η προθεσμία λήγει στις 27 Μαρτίου 2017

Γενικό Επιτελείο Στρατού

Εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τριακοσίων (300) οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι (Πεζικού-Τεθωρακισμένων-Πυροβολικού-Μηχανικού και Διαβιβάσεων), που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπει η προκήρυξη και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 27 Μαρ 17 για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους

Για το Γενικό Επιτελείο Στρατού δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

 

Ειδικές Δυνάμεις

Εγκρίθηκε για το έτος 2017, η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τριακοσίων (300) οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.

Για τις Ειδικές Δυνάμεις δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που προβλέπει η προκήρυξη θα μπορούν να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 27 Μαρτίου 2017

Για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δείτε εδώ την προκήρυξη

 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Για το έτος 2017 εγκρίθηκε η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό, για βραχεία περίοδο ένα (1) έως τρία (3) έτη.

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δείτε την προκήρυξη εδώ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση