Υπογραφή σύμβασης για τις αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου

Στις 16/01/2019 υπογράφηκε η σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 74.400 € και χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων. Το έργο θα εκτελεστεί στο σύνολο των οικισμών του Δήμου και περιλαμβάνει εργασίες επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος (λάκκων) δι΄ ασφαλτικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός ορίων όλων των οικισμών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση