Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Ιουλίου, 2023

Συνεδρίαση Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας  θα γίνει στη01 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Καταβολή απόδοσης χρηματοδότησης ποσού 108.371,98 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας από το Δήμο Φλώρινας, για την  κάλυψη του διοικητικού και λειτουργικού κόστους (όπως μισθολογική δαπάνη προσωπικού, καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.) του Προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2023 – Απρίλιος 2023, έχοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι του ως άνω Προγράμματος ανέλαβαν υπηρεσία στο Δήμο Φλώρινας στις 21/04/2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών  από  τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (άρθρο 99 Ν. 3852/10)»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

TAGGED: Φλώρινα,