Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας στις 05 Σεπτεμβρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Σεπτεμβρίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα γίνει την 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 75.54 MW, στη θέση Αυγό των ΤΚ Ανατολικού – Κομνηνών της ΔΕ Βερμίου του Δήμου Εορδαίας στην ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 144 MWp στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΙΚΙ- ΜΑΝΙΑΚΙ- ΛΟΦΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ– ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ– ΠΕΡΑΣΜΑ– ΒΛΑΧΟΒΑΣ ΔΕ Βερμίου & Φιλώτα Δήμων Εορδαίας & Αμυνταίου ΠΕ Κοζάνης & Φλώρινας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Λήψη απόφασης για μετατόπιση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

  1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Αιτήματα προμηθευτών για μετάθεση χρόνου παράδοσης για την α) Προμήθεια ενός καινούργιου Συρμού– Ελκυστήρα δια οδούς, β) Προμήθεια ενός φορτηγού με υδραυλικό γερανό και προμήθεια με τίτλο ηλεκτροκίνησης– Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης.

 

  1. Έγκριση τοποθέτησης μνημείων για την Μικρασιατική Καταστροφή, Γενοκτονία των Ποντίων και ολοκαύτωμα Πύργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Λόφτσαλης.

TAGGED: Δήμος Εορδαίας, Πτολεμαΐδα,