Ενημερωτική ημερίδα του έργου «TherMaSheep – Εφαρμογή Τεχνολογιών Θερμογραφίας Υπέρυθρων στο Αμύνταιο

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Νοεμβρίου, 2023

Το εταιρικό σχήμα του έργου «TherMaSheep – Εφαρμογή Τεχνολογιών Θερμογραφίας Υπέρυθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας Διάγνωσης Υποκλινικής Μαστίτιδας: Βελτίωση ευζωίας και δεικτών παραγωγής σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις» σας προσκαλεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στην ενημερωτική ημερίδα του έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων και η μείωση του κόστους διαχείρισης της μαστίτιδας μέσω της ταχείας και πρώιμης διάγνωσης, με χρήση θερμικής κάμερας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των στόχων του έργου και η προσέγγιση της μεθοδολογίας υλοποίησης αυτών καθώς επίσης και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης της κλινικής μαστίτιδας των προβάτων και τους λόγους για την εργαστηριακή διάγνωση της εν λόγω ασθένειας.

Ώρα έναρξης: 11:00.

Πληροφορίες για το έργο:

https://thermasheep.gr/

https://www.facebook.com/thermasheep/

https://www.instagram.com/therma_sheep/

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:

11:00 – 11:10 Προσέλευση – εγγραφές
11:10 – 11:30 Χαιρετισμοί

Ιωαννίδης Τιμόθεος, Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμυνταίου

11:30 – 12:00 TherMaSheep: ένα Έργο για τη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων

Βαλιάκος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσοκανά Κωνσταντίνα, Κτηνίατρος, MSc, Διδάκτωρ του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12:00-12:30 Διαχείριση μαστίτιδας: Έχουμε τα σωστά αντανακλαστικά;
Καζανά Παναγιώτα, Κτηνίατρος, MSc, Διδάκτωρ του Τμήματος Κτηνιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Heliades Farming Solutions
Τερματζίδου Σοφία, MSc, Διδάκτωρ του Τμήματος Κτηνιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Heliades Farming Solutions
12:30 – 12:40 Διάλειμμα
12:40 – 13:10 Διάγνωση μαστίτιδας: Πώς και Γιατί πρέπει να γίνεται στο εργαστήριο;

Λυσίτσας Μάριος, Στρατιωτικός Κτηνίατρος, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13:10 – 13:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα
13:30 – 14:00 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Έργο

 

TAGGED: Αμύνταιο,