1η Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ»

 1η Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ»

Την Παρασκευή 6/3/2020 πραγματοποιείται η 1η Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ», με έδρα την Κοζάνη και Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Στέργιο Μαρόπουλο.

Σκοπός του  ΠΕΚ/ΠΔΜ  «ΤΗΜΕΝΟΣ» είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς επίσης και η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Επιπλέον, στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, η διασυνοριακή συνεργασία και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Βασική επιδίωξη του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ» αποτελεί η αξιοποίηση της έρευνας    να συμβάλει καθοριστικά στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή, μέσα από την επιστημονική και εμπεριστατωμένη γνώση που παράγεται στα επτά Ινστιτούτα του:

Ινστιτούτο ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή (Κοζάνη)

Ινστιτούτο ανθρωπιστικών ερευνών (Φλώρινα)

Ινστιτούτο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  (Καστοριά)

Ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (Πτολεμαΐδα)

Ινστιτούτο οπτικοακουστικών τεχνών (Φλώρινα)

Ινστιτούτο Ελληνικής γλώσσας (Φλώρινα)

Ινστιτούτο αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων (Γρεβενά)

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση