1η τοπική ημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου NATMed στον Αετό

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Οκτωβρίου, 2023

1η ΤΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ TOY ΕΡΓΟΥ NATMed
Nature-based Solutions on existing infrastructures for resilient Water Management in the Mediterranean (https://natmed-project.eu)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 11π.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΥ
Στόχος της πρώτης τοπικής ημερίδας είναι η παρουσίαση των δράσεων του έργου NATMed στην τοπική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς και η έναρξη μιας ανοιχτής συζήτησης για τις κύριες προκλήσεις της διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή, αλλά και την αντιμετώπισή τους με λύσεις βασισμένες στη φύση (Nature-based Solutions-NbS1), αλλά και παραδοσιακές πρακτικές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καλωσόρισμα 11:05 – 11:30
Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου NATMed 11:30 – 12:00
Παρουσίαση των προγραμματισμένων δράσεων
στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας 12:00 – 12:30
Στρογγυλή τράπεζα 12:30 – 13:00 Ελαφρύ γεύμα 13:00 – 14:00
Επίσκεψη στη περιοχή υλοποίησης των δράσεων

Οργάνωση
Κέντρο Περιβάλλοντος (www.kepekozani.gr/)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (https://www.uowm.gr/)
Tero (www.tero.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΤΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ TOY ΕΡΓΟΥ NATMed
Nature-based Solutions on existing infrastructures for resilient Water Management in the Mediterranean (https://natmed-project.eu)

Το Κέντρο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η εταιρεία Tero, σας προσκαλούν στην 1η τοπική ημερίδα του έργου NATMed, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στις 11πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αετού.
Το έργο NATΜed χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Σύμπραξης για Έρευνα και Καινοτομία στη Μεσόγειο (PRIMA, https://prima-med.org) και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επικύρωση ενός συνόλου λύσεων που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions-NbS1), ενσωματωμένες στις υπάρχουσες υποδομές, για τη βελτιστοποίηση της παροχής Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών κοινωνιών, οδηγώντας σε αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο θα συν-σχεδιάσει και θα δοκιμάσει πέντε λύσεις στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Αλγερία (https://natmed-project.eu/case-studies).

Οι προσκεκλημένοι στην ημερίδα θα αποτελέσουν τα μέλη της Μεσογειακής Κοινότητας Πρακτικής (Mediterranean Community of Practice – MedCoP) του έργου και θα προσκληθούν και σε επόμενες εκδηλώσεις και δράσεις του έργου για να υποστηρίξουν τον συν-σχεδιασμό του τοπικού NbS.

TAGGED: Natmed, Τ.Κ. Αετού,