23η συνεδρίαση τoυ Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Σεπτεμβρίου, 2011
Κατά την 23η συνεδρίαση τoυ Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας,  που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο «Βούρινος Ι», συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Σαμάρι – Γυμνή Κορυφή» των Δήμων Σιάτιστας και Κοζάνης του Νομού Κοζάνης» από την εταιρεία «Ρόκας Αιολική  Μακεδονία Ι Α.Β.Ε.Ε.».
Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός
2. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου «Βούρινος ΙΙ» συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Νεράιδα – Πύργος – Μεγάλη Πέτρα» των (πρώην) Δήμων Σιάτιστας, Κοζάνης και Αιανής, του Νομού Κοζάνης».
Εισηγητής:  ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ. Δημήτριος Αλβανός
3. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου:  «Οδικό τμήμα Κοζάνης – Ρυμνίου της εθνικής οδού Κοζάνης –Λάρισας] της Π.Ε Κοζάνης».
Εισηγητής:  ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός
4. Παραχώρηση στο Δήμο Γρεβενών των μελετών για το Αστεροσκοπείο Όρλιακα, Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιάς και Θερμαλιστικό Κέντρο  Κιβωτού.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .
5. Ορισμός μελών του Π.Σ., στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .
6. Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Εμπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  κ. Πασχάλης Χαρούμενος.
7. Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο έργο: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) για καλύτερη πρόσβασης και εδαφική συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου» του προγράμματος INTERREG IVB MED.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.
8. Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Επιτροπή  Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Δακής.