4η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών του έργου DeCarb

4η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholder Group Meeting) του έργου DeCarb
Στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 12:00 – 15:00 μ.μ.
Θεματικά εστιασμένη Διαδικτυακή συνάντηση με τίτλο:
Χρήσεις γης στις περιοχές ΔΑΜ και αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου

12:00 – 12:05 Προσέλευση – Εγγραφή – Καλωσόρισμα – Ατζέντα
12:05 – 12:10 Εισαγωγική Παρέμβαση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Δασταμάνης, Δήμαρχος Γρεβενών
12:10 – 12:15 Το έργο DeCarb με δύο λόγια
Δρ Λευτέρης Τοπάλογλου, Διευθυντής ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
12:15- 12:30 Που βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με τις νέες χρήσεις γης και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωσής τους;
Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ
12:30- 12:40 Επιμέρους πτυχές του σχεδιασμού για τις αποκαταστάσεις εδαφών
Εκπρόσωπος ΔΕΗ Α.Ε.
12:40– 14:50 Τοποθετήσεις και ανοικτή συζήτηση
14:50 – 15:00 Συμπεράσματα – Κλείσιμο συνάντησης

Την διαδικτυακή συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα της ΠΕΔ ΔΜ https://www.peddm.gov.gr (YouTube, πάνω δεξιά στην Ιστοσελίδα) και από ώρα 12:00 έως και 12:40.

Διαδικτυακή Συνάντηση με τίτλο
‘’Χρήσεις γης στις περιοχές ΔΑΜ & αναδιάρθρωση
του παραγωγικού προτύπου’’

Το αντικείμενο του έργου DeCarb
Το έργο DeCarb φέρνει σε επαφή εννέα (9) χώρες της Ε.Ε. για να διερευνήσουν τους βέλτιστους τρόπους ομαλής και δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα, το έργο DeCarb αποσκοπεί οι κρίσιμοι παίκτες στον τομέα της ενέργειας και του σχεδιασμού της ανάπτυξης:
 να ανταλλάξουν εμπειρίες σε διεθνή κλίμακα
 να προσδιορίσουν στρατηγικές ανάπτυξης που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της απανθρακοποίησης
 να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαθέσιμα κεφάλαια και χρηματοδοτικά μέσα
 να προωθήσουν αποτελεσματικά το δημόσιο διάλογο.

Το πλαίσιο & o σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης
H αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου συνδέεται με μια σειρά αναγκαίων μέτρων και πολιτικών χωρικού σχεδιασμού. Ο προσδιορισμός των νέων χρήσεων γης στις περιοχές που καλύπτουν οι πυρήνες των λιγνιτικών πεδίων της ΔΕΗ μέσα από τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, βρίσκεται προφανώς στο επίκεντρο του χωρικού αυτού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η κρίσιμη πρόκληση που αναδεικνύεται στην συνάντηση αυτή είναι η συνδιαμόρφωση κοινού βηματισμού και στόχευσης μεταξύ του κράτους, της ΔΕΗ και των προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα προς συζήτηση
1. Που βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με τις νέες χρήσεις γης και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωσής τους;
2. Ποιες είναι οι επιμέρους πτυχές του σχεδιασμού για τις αποκαταστάσεις εδαφών;
3. Υπάρχουν περιθώρια να δημιουργηθούν αλυσίδες αξίας και συνέργιες μεταξύ του σχεδιασμού της ΔΕΗ, του δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας;

Pin It

Αφήστε μια απάντηση