50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Οκτωβρίου, 2023

Η συνεδρίαση την Τρίτη 03/10/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 2ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΕΡΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 374.480,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» έως 02/03/2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση 4ης Τροποποίησης (Τροπ. 4) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 8. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24,  λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 9. Έγκριση επανάληψης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών «Καταγραφή και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και των διορθωμένων όρων της Διακήρυξης  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης Πολιτικής Προστασίας για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Ακύρωση απόφασης & έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση πίστωσης για το έργο: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση της 9ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα ΚΑΠ έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 16. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ΙΙ αποσφράγισης φακέλου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων Δήμου Δεσκάτης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 14ης  Σεπτεμβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ»  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση  α) του Αριθμ. Ι Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 13 του ΠΔ 242/96 για την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο της Αριθμ. 135408/2023 Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την  στέγαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γρεβενών β) του Αριθμ. Πρακτικού ΙΙ (έκθεσης καταλληλότητας – Αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γρεβενών) της Επιτροπής του άρθρου 13 του ΠΔ 242/96 γ) προσδιορισμού της ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας μεταξύ του προσφέροντα και της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 242/96 (ΦΕΚ 179 Α΄)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης  για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης  «KASTRAKI TRAIL 21km», με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Υγείας και Περιπατητών Γρεβενών, στις 22 Οκτωβρίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 20. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπάνης Πολιτικής Προστασίας για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση του Πρακτικού 4 της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των  τεχνικών και οικονομικών προσφορών  των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στο  πλαίσιο της αριθμ. 156779/26-9-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση 1 αδιάθετου δρομολογίου  σε συνέχεια της αριθμ. 1/2023 Διακήρυξης, αριθμ. Πρωτ. 82638/18-5-2023  (Αρ. συστήματος 193644) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση του Πρακτικού 5 της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των  τεχνικών και οικονομικών προσφορών  των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στο  πλαίσιο της αριθμ. 156777/26-9-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση 8 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και δεν κατέχουν οργανική  θέση οδηγού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου», προϋπολογισμού: 99.200,00€ (με το Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 27. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Υ/Π.Δ.Μ για τον ορισμό εκπροσώπου Μηχανικού ως πρόεδρο σε επιτροπή παραλαβή έργου της Ελληνικής Αστυνομίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση δασικού οδικού δικτύου πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών ποσού 11.040,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση δασικού οδικού δικτύου πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς του Δήμου Γρεβενών ποσού 24.975,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 31. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ, ενσωματωμένα (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.852,00 € για την ανάθεση του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.895,20 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Οικονομία,