Αλλάζει ο έλεγχος στα αεροδρόμια

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 458/2017 που τίθεται από σήμερα σε ισχύ φέρνει αλλαγές στον τρόπο που θα διεξάγονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι οι διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων θα γίνονται με χρήση βάσης δεδομένων σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν προς και από χώρες, οι οποίες δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες που που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός Σένγκεν θα πρέπει να φτάνουν έγκαιρα στον διαβατηριακό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να μην αυξηθεί ο χρόνος αναμονής τους στα αεροδρόμια και για την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν τη χρήση διαβατηρίου έναντι της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση