Ανακοίνωση της ΔΕΤΕΠΑ

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ΑΗΣ Αμυνταίου, ο οποίος αποτελεί και τη μοναδική τροφοδοσία της Τηλεθέρμανσης, τέθηκε για 3η φορά εκτός λειτουργίας, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το καθεστώς περιορισμένων ωρών λειτουργίας που βρίσκεται ο σταθμός (17.500 ώρες), οι οποίες εξαντλούνται μέσα στο 2019, έχουν δημιουργήσει προβληματισμόκαι αναστάτωση στους καταναλωτές. Θα θέλαμε λοιπόν να ενημερώσουμε ότι:

Η τροφοδοσία του σταθμού φέτος, μετά την καταστροφή που υπέστη το ορυχείο Αμυνταίου το περασμένο καλοκαίρι, πραγματοποιείται από άλλα κοιτάσματα (Λεβαίας), με μειωμένηικανότητα τροφοδοσίας και φτωχότερης ποιότητας λιγνίτη. Αποτέλεσμα είναι να μην είναι εφικτή η λειτουργία και των 2 μονάδων ταυτόχρονα, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου η μια μονάδα αποτελούσε εφεδρεία της άλλης για τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης.

Έτσι όταν τίθεται η μια και μοναδική μονάδα που λειτουργεί εκτός λειτουργίας, αναπόφευκτα υπάρχει κενό 1-2 ημερών στη λειτουργία της Τηλεθέρμανσής, έως ότου εκκινήσει η άλλη.

Ο χρόνος λειτουργίας του σταθμού (17.500 ώρες) εξαντλείται μέσα στο 2019. Ωστόσο το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία χορήγησης παράτασης για άλλες 17.500 ώρες, από ανώτερα κλιμάκια της Ε.Ε., καθώς η πρόωρη απόσυρση του ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς θέτουν σε κίνδυνο την ηλεκτρική επάρκεια της χώρας.

Επιπλέον ο αρμόδιος υπουργός μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα παύσει η λειτουργία του σταθμού αν δεν έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε εναλλακτική επένδυση, η οποία θα τροφοδοτήσει την Τηλεθέρμανση Αμυνταίου.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμαρχος Αμυνταίου και ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες επισκέψεις στο αρμόδιο υπουργείο, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας κου Γιώργου Σταθάκη, του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας, του βουλευτή του νομού κου Σέλτσα Κων/νου αλλά και με τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κο Στέφανο Μπίρο.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και νέες συναντήσεις με το αρμόδιο υπουργείο, παρουσία όλων των φορέων της περιοχής μας.

Η ΔΕΤΕΠΑ από τις αρχές του 2015 έχει επιδοθεί σε μια συνεχή προσπάθεια κατασκευής έργου παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 30 MW, το οποίο θα έχει την ικανότητα τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης. Έχουμε ωριμάσει πλήρως όλα τα προ-απαιτούμενα από μηδενική βάση (μελέτη, έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, έγκρισης ΡΑΕ, απόκτηση δικαιώματος χρήσης της έκτασης που θα ανεγερθούν οι μονάδες κτλ), με σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Βάσει όλων των ανωτέρω ενεργειών, πέτυχαμε την 20-12- 2017 (ΑΔΑ: Ω73Η465ΧΙ8-Ρ1Ν) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), με δημόσια δαπάνη 6,7 εκ. €. Η ΔΕΤΕΠΑ ΑΜΕΣΑ έχοντας πλήρη ετοιμότητα στις 22-12-2017 (ΑΔΑ- Ω1Σ4ΟΕΤΔ-ΓΤΨ) προέβη στη δημοσίευση διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η ανάθεση του έργου.

Απαρέγκλιτος στόχος για εμάς είναι να τεθεί σε λειτουργία το έργο την περίοδο 2019- 2020.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, έχει δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμπραξη με ιδιωτική εταιρεία για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής 25 ΜWe για ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιομάζας, η οποία θα μπορεί να τροφοδοτήσει και την Τηλεθέρμανση. Ευελπιστούμε λοιπόν το σημαντικό αυτό έργο, στο οποίο συνέβαλλε ο βουλευτής κος Σέλτσας Κων/νος, να έχει ταχεία υλοποίηση.

Τέλος, το τελευταίο διάστημα εξετάζονται από το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΔΕΗ ΑΕ διάφορα σενάρια σύμπραξης της ΔΕΗ ΑΕ με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα συμβάλλουν
με τα απαραίτητα κεφάλαια, με σκοπό την υλοποίηση των απαραίτητων αντιρρυπαντικών παρεμβάσεων στον ΑΗΣ Αμυνταίου, που θα επιτρέψουν στο σταθμό να συνεχίσει να λειτουργεί για τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση