Ανακοινώθηκαν οι Επιτυχόντες Α Φάσης της επιλογής υποψηφίων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοινώθηκαν οι Επιτυχόντες Α Φάσης της επιλογής υποψηφίων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στον σύνδεσμο http://www.gsae.edu.gr/el/ υπάρχει σχετική ανακοίνωση όπου μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και τις οδηγίες για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας.

Στο ΔΙΕΚ Αμυνταίου θα λειτουργήσουν φέτος  τα εξής τμήματα:

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου λογιστηρίου – Φοροτεχνικού γραφείου
  • Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
  • Τεχνικός συντήρησης έργων ζωγραφικής

Αναλυτικότερα για τις εγγραφές:

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Προθεσμίες Εγγραφών 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ.

 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης μπορεί να έχει εγγραφεί, την ίδια χρονική περίοδο, σε μία μόνο εκπαιδευτική δομή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση