Αναρτήθηκαν 24 κενές οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΑ

Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2021

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει πως αναρτήθηκαν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου 24 κενές οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΑ https://hr.apografi.gov.gr για κάλυψη με μετάταξη, στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου
Κινητικότητας 2021. Οι κλάδοι προσωπικού και τα περιγράμματα θέσης βρίσκονται στην εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή έως και 28/11/2021
Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με έδρα την Κοζάνη, δύο (2) θέσεις:

Pin It

Αφήστε μια απάντηση