Αναβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με γνώμονα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401
ΓΣΝΑ) προμηθεύτηκε καινούργια συσκευή Οπτικής Τομογραφίας [Optical Coherence Tomography (OCT)], υψηλής ταχύτητας σάρωσης και καλύτερης ευαισθησίας σήματος, η οποία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Οφθαλμολογικό Τμήμα.

Η νέα συσκευή, έχει τη δυνατότητα λήψης πολλαπλών οπτικών τομών σχεδόν όλων των ανατομικών στοιχείων χωρίς ακτινοβολία, αναίμακτα και με απεριόριστη επαναληψιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται διάγνωση σε παθήσεις όπως είναι της ωχράς κηλίδας, του οπτικού δίσκου, αγγειακά νοσήματα αμφιβληστροειδούς κ.λπ.

Αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις αναβάθμισης των υγειονομικών παροχών, συνεχίζονται αμείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Μέριμνα για το προσωπικό του.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση