Ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM 23-24 Οκτωβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Οκτωβρίου, 2023

Ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του                                                       Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM

23-24 Οκτωβρίου 2023

 

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ διοργανώνουν δύο ανοιχτές συναντήσεις συζήτησης-ενημέρωσης με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ARCPROM – Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768)[1]. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2023 και αφορούν στα λεγόμενα «Έξυπνα Χωριά», που αποτελούν μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2023 – 2027).

Τι είναι τα «Έξυπνα Χωριά»;

Τα «Έξυπνα Χωριά» είναι διευρυμένες κοινότητες σε αγροτικές περιοχές που, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, επενδύουν στην συνεργασία και την καινοτομία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, την ανεργία, τον χωρικό σχεδιασμό, την απομόνωση, τη μείωση του πληθυσμού, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την κλιματική προσαρμογή και τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή.

 

  • Η δημιουργία ενός «Έξυπνου Χωριού» βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

 

  • Η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας είναι κρίσιμη τόσο για τον καθορισμό των τοπικών αναγκών, όσο και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

 

Πιο συγκεκριμένα:

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE ARCPROM, προσπαθεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας, δημιουργώντας κοινότητες που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Με αυτή την αφετηρία και μέσα από τις δύο συναντήσεις, η Καλλιστώ επιθυμεί να συμβάλει στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Πάρκο μέσα από νέες συνέργειες και συνεργασίες που στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας της τοπικής κοινότητας.

Την πρώτη μέρα, στις 18:00 με 20:00, θα πραγματοποιηθεί στο καφενείο “Ω Λέλε” που βρίσκεται στην πλατεία του Άγιου Γερμανού, ανοιχτή ενημέρωση και συζήτηση με την τοπική κοινότητα σχετικά με τα «Έξυπνα Χωριά» και το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Στη συζήτηση θα συμβάλουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μέλη πρωτοβουλιών για τα «Έξυπνα Χωριά» και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, θα προβληθούν ενημερωτικά βίντεο και φωτογραφίες καλών πρακτικών διαχείρισης της άγριας ζωής σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Την δεύτερη μέρα, στις 18:00 με 20:00, θα πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών (Λαιμός), η 4η συνεδρίαση της «Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας». Η Πλατφόρμα αποτελείται από εκπροσώπους τοπικών φορέων, οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή και την τοπική και την τοπική οικονομία[2].

Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν δύο κύρια θέματα:

  1. Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ)
  2. Βελτίωση του κανονισμού αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ
    1. Θα παρουσιαστεί βίντεο – συνέντευξη της γενικής διευθύντριας της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ.

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων

 

περιοχών στην Ελλάδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

Life Arcprom 1

 

[1] Το πρόγραμμα LIFE ARCPROM αφορά στην ενίσχυση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε τρία Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας (Β. Πίνδου, Πρεσπών, Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας (Maiella). Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη δράσεων για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-αρκούδας, η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης των ζώων σε κατοικημένες περιοχές, η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών που έχουν οριζόντιες επιπτώσεις στην πανίδα και τα οικοσυστήματα, όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες), η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη γεωργική οικονομία και η ενδυνάμωση και η κατάρτιση του προσωπικού των Εθνικών Πάρκων σε όλα τα παραπάνω. To έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και έχει διάρκεια 5 χρόνων. Εταίροι του έργου είναι οι Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ των τριών Εθνικών Πάρκων της Ελλάδας, το Εθνικό Πάρκο Maiella της Ιταλίας, δύο Πανεπιστήμια (της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας) και δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ και WWF Ιταλίας).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο, τις δράσεις & τα νέα του εδώ

 

[2] Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτ. Μακεδονίας-ΟΦΥΠΕΚΑ, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία, Περιφέρεια, Δήμοι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και Σύλλογοι/Συνεταιρισμοί, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Επιμελητήρια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, κάτοικοι της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και άλλοι περιβαλλοντικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, σωματεία και οργανώσεις.

TAGGED: Πρέσπες,