Άνθιμος Μπιτάκης Δήμαρχος Αμυνταίου: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται»…

Η απάντηση του δημάρχου Αμυνταίου Άνθιμου Μπιτάκη στη ανακοίνωση του Εμμανουήλ Ιωσηφίδη: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται»…

Με μια ακόμη παραπλανητική και ψευδή δήλωση του ο κ. Ιωσηφίδης επιχειρεί για πολλοστή φορά να εξαπατήσει τους δημότες του Αμυνταίου, εμφανίζοντας ψευδώς τον εαυτό του δήθεν δικαιωμένο. Προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε ότι:

Πρώτον, κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαιώσει τον κ. Ιωσηφίδη. Ας μην λησμονεί ότι η ποινική δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί επί πλήθους καταγγελιών του, απορρίπτοντας τες όλες ως ψευδείς και βεβαίως ας έχει υπομονή ο κ. Ιωσηφίδης γιατί τα πεπραγμένα τα δικά του και των συνεργατών του εις βάρος των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης ελέγχονται και θα ελεγχθούν όλα μέχρι κεραίας.

Δεύτερον, δεν υφίσταται καμία ενεργός σύμβαση μεταξύ της δημοτικής επιχείρησης και του κ. Ιωσηφίδη. Όλες οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν διότι όλες ανεξαιρέτως ήταν εις βάρος των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης, του Δήμου Αμυνταίου και κατά συνέπεια και των πολιτών του, λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκαν.

Τρίτον, η Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ οφείλει στη δημοτική επιχείρηση το ποσό των 600.000 Ευρώ, από διαδοχικές αγορές εμπορευμάτων, οφειλή την οποία εξακολουθεί να αρνείται να αποπληρώσει και την οποία θα υποχρεωθεί δικαστικά να εξοφλήσει, όσο και εάν τυρβάζει περί όνου σκιάς.

Να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες του Δήμου Αμυνταίου ότι τα χρήματα από τις μεταπωλήσεις των προϊόντων του Ξινού Νερού στους πελάτες μας (καθώς η Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ δεν εισέφερε κανέναν νέο πελάτη) εισπράχθηκαν από την Ιωσηφίδης Ξινό Νερό ΑΕ και αρνείται να παράσχει σχετική πληροφόρηση για το που διέθεσε τα χρήματα αυτά, λόγος για τον οποίο εκκρεμούν αποφάσεις από τα δικαστήρια.

Τέταρτον, όλες οι συμβάσεις που κατήρτισε η προηγούμενη διοίκηση της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής ΟΤΑ ΑΕ με τον κ. Ιωσηφίδη και την Ιωσηφίδης ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ήταν όλες παράνομες, άκυρες και ανίσχυρες καθώς μεταξύ άλλων περιέχουν όρους επ’ ωφελεία μόνον της Ιωσηφίδης ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ, λόγος για τον οποίο επιχειρήθηκε η μεταφορά του κέρδους και των ταμειακών διαθεσίμων από τη δημοτική εταιρία στην Ιωσηφίδης ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ και στους λογαριασμούς της οικογένειας του κ. Ιωσηφίδη.

Πέμπτον, μόλις έγινε αντιληπτή η δράση τους, αφού αναλάβαμε τη διοίκηση της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής ΟΤΑ ΑΕ και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020, καταγγείλαμε όλες τις συμβάσεις ως οφείλαμε προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημοτική περιουσία, δηλαδή την περιουσία όλων των δημοτών.

Έκτον, ας γνωρίζουν οι πολίτες του Δήμου Αμυνταίου για την ευρύτερη δικαστική αντιπαράθεση και το βασικό μας περιουσιακό στοιχείο που είναι η ιαματική πηγή του Ξινού Νερού τα εξής
(α) ως προς την εγκυρότητα των καταγγελιών των συμβάσεων από τη δημοτική επιχείρηση, η ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ προσέφυγε στο ΜΠρΦλώρινας και αιτήθηκε να υποχρεωθούμε στη συνέχιση της από 11-11-2019 σύμβασης αποκλειστικής διανομής, υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.Στις 11-6-2020 η αίτησή της χορήγησης προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε και ακολούθως παραιτήθηκε από αυτήν.

(β) ως προς την τήρηση των κανόνων διαφάνειας για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων από την Ιωσηφίδης ΑΕ και την δημοτική επιχείρηση, εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο του κ. Ιωσηφίδη, τον κ. Τσιρώνη, ο Δήμος Αμυνταίου, μοναδικός μέτοχος της δημοτικής επιχείρησης, προσέφυγε στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι για τις ούτως ή άλλως ελεγχόμενες ως παράνομες και καταπλεονεκτικές κατά τους όρους του αστικού και εμπορικού δικαίου συμβάσεις που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Ιωσηφίδης ΑΕ και του πληρεξουσίου του Δικηγόρου κ. Τσιρώνη, ως εκπροσώπου της δημοτικής επιχείρησης, έπρεπε να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία λόγω του χαρακτήρα τους ως δημοσίων συμβάσεων, η οποία διαδικασία δεν ακολουθήθηκε.

Η μοναδική κρίση του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αμυνταίου αφορά το δημόσιο ή μη χαρακτήρα της σύμβασης και όχι βέβαια όπως παραπλανητικά αναφέρει ο κ Ιωσηφίδης για το έγκυρο ή μη των συμβάσεων αυτών και κατ’ επέκταση και των καταγγελιών τους που νόμιμα έγιναν.

Έβδομον αν κ. Ιωσηφίδης θεωρεί ότι δεν ψεύδεται και δεν διασπείρει δημόσια ψευδείς ειδήσεις,
– Ας μας πει πού διέθεσε τα χρηματικά διαθέσιμα από την μεταπώληση των εμπορευμάτων της δημοτικής επιχείρησης, όπως επανειλημμένως έχουμε ζητήσει, απευθυνόμενοι μέχρι και στα δικαστήρια λόγω της άρνησής του

– Ας μας πει πότε θα εξοφλήσει το χρηματικό ποσό των 600.000 ευρώ που οφείλει, όπως επίσης ας μας πει με δεσμευτικό τρόπο εάν θα το εξοφλήσει αμέσως μόλις απορριφθούν οι προσχηματικές αγωγές του σε βάρος της δημοτικής επιχείρησης περί δήθεν διαφυγόντων κερδών

– Ας μας πει ως πολίτης του Δήμου Αμυνταίου και ενδιαφερόμενος για το καλό των πολιτών για ποιο λόγο δεν θέλει να ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα που εκπονεί η δημοτική επιχείρηση σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου για την εκμετάλλευση της ιαματικής πηγής

– Ας μας πει για ποιο λόγο το συμφέρον της δημοτικής επιχείρησης, των πολιτών του Δήμου Αμυνταίου για την εκμετάλλευση της ιαματικής πηγής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει την Ιωσηφίδης ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ. Έχουν γνώσιν οι φύλακες…

Pin It

Αφήστε μια απάντηση