Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας στις ερωτήσεις της κ. Ζεμπελιάδου για το έργο επισκευής της Αγίας Όλγας

Απάντηση στις ερωτήσεις της επικεφαλής του συνδυασμού “Ελπίδα” κ. Γεωργίας Ζεμπελιάδου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το έργο “Επισκευή κτιρίου παιδόπολης «Αγία Όλγα»” έδωσε σε

δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπίρος, δήλωσε τα εξής:
«Οι πολίτες της Φλώρινας γνωρίζουν τις ενέργειες που έχουμε αναλάβει για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και τη διάσωση του κτιρίου της Αγίας Όλγας, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο

για την περιοχή μας.
Η επισκευή του συγκεκριμένου κτιρίου και η χρήση του από το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την περιφερειακή αρχή και βασικό αίτημα του Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό

αυτό θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Εμείς, με παρεμβάσεις μας, έχουμε ήδη ανακατασκευάσει τη σκεπή και το αποστραγγιστικό. Με την επίσημη άδεια και την

επίβλεψη μηχανικού της υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων με έδρα τα Ιωάννινα, τελικά μπορεί να επισκευαστεί το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο θα παραδοθεί έπειτα στο Πανεπιστήμιο, ώστε να λειτουργήσει

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των σπουδαστών της Π.Ε. Φλώρινας.
Η κ. Ζεμπελιάδου αστόχως έθεσε τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Το περιφερειακό συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο που αναθέτει την εκτέλεση έργων με τη διαγωνιστική διαδικασία που πρέπει να

ακολουθείται. Αποφάσισε δύο φορές, ομόφωνα, για την έγκριση της διάθεσης του συγκεκριμένου ποσού στον Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών. Θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Σύλλογος έχει στην ιδιοκτησία

του πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία και πρέπει να διατηρηθούν και να διασωθούν, και έχει προβεί σε ανάλογες εργασίες πάνω σε αυτά.
Η κ. Ζεμπελιάδου, άλλωστε, έχει υποστηρίξει με σθένος στο παρελθόν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, όπως στην περίπτωση του συνεταιρισμού των Πρεσπών, για την υλοποίηση έργου το οποίο είχε

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Η επιλογή των κατασκευαστών και προμηθευτών σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς να επεμβαίνει πουθενά το δημόσιο λογιστικό. Οι ιδιωτικοί

φορείς που συμμετέχουν αναζητούν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες εφαρμόζοντας το δικό τους καταστατικό.
Δεν υπήρξε καμία σκοπιμότητα από πλευράς περιφερειακής αρχής. Τηρούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε το έργο να μπορεί να ολοκληρωθεί

όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Πιστεύω ότι η κ. Ζεμπελιάδου πρέπει να είναι πιο προσεκτική σχετικά με τις ερωτήσεις που καταθέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.»


Η ερώτηση της κας Ζεμπιλιάδου
Κρίσιμα ερωτήματα για απευθείας ανάθεση έργου στην Π.Ε. Φλώρινας ζητούν απαντήσεις.

Μια σειρά κρίσιμων και καίριων ερωτημάτων προκαλούν αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής για την απευθείας ανάθεση έργου στην Π.Ε. Φλώρινας.

Ερωτήματα που ο συνδυασμός μας απηύθυνε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ελπίζοντας να απαντηθούν, καθώς πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από τον Τοπικό Πόρο και ο τρόπος με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή το προώθησε προς υλοποίηση, πρέπει άμεσα και απόλυτα τεκμηριωμένα να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί.

Αναμένουμε, λοιπόν…

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Νοεμβρίου 2016 αποφασίσθηκε μετά από Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπίρου, οµόφωνα η ένταξη στο ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος) 2012-2016 του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδόπολης «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα, με προϋπολογισμό 300.000€.
Η ιστορικότητα του κτιρίου, η πολιτισμική του αξία κι η ανάγκη να συντηρηθεί για να αναδειχθεί και να διατηρηθεί, οδήγησαν στην ομόφωνη υπερψήφιση της πρότασης.
Στη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2017, το έργο ήρθε και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο με νέα Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, προκειμένου αυτή τη φορά να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 100.000€ και το συνολικό κόστος να διαμορφωθεί πλέον στα 400.000€.

Ο Συνδυασμός μας καταψήφισε την Εισήγηση (τη δεύτερη) καθώς αυτό το πρόσθετο κόστος των 100.000€ δεν τεκμηριωνόταν από κάποια υπηρεσιακή τεχνική έκθεση.
Η ασάφεια, όμως, αλλά και το ύψος του προϋπολογισμού του έργου μας οδήγησαν να εξετάσουμε εκ νέου τα στοιχεία του έργου για να διαπιστώσουμε γιατί και πώς δημιουργούνταν αυτή η καθόλου αμελητέα διαφορά.

Δύο ήταν τα στοιχεία που μας προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση και προκάλεσαν ανάλογα ερωτήματα:

1ο Η αιτιολογία της Εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη, ότι η συγκεκριµένη δράση «είναι έργο συντήρησης κτιρίου όπου η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολο να είναι ακριβής µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανάγκη για αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν αυξάνοντας τελικά το κόστος των εργασιών για την έντεχνη ολοκλήρωσή του». Αιτιολογία που προκάλεσε το εξής ερώτημα: Αν η προσμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολο να είναι ακριβής τότε πώς και με εισήγηση τίνος ο προϋπολογισμός του έργου έφτασε 400.000€;

2ο Στην εισήγηση αναφέρεται ότι Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι με απευθείας ανάθεση ο «Σύλλογος προς διάδοση των Ελληνικών Γραµµάτων». Έτσι προέκυψε το δεύτερο ερώτημα: Είναι γνωστό ότι η λειτουργία του Φορέα αυτού δεν υπόκειται στον έλεγχο του Επιτρόπου και της Υπηρεσίας Εντελλομένων και επειδή ο εν λόγω φορέας δεν υποχρεούται να αναρτά στη Διαύγεια τις αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου, πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός ειδικά όταν το ύψος της ανάθεσης ανέρχεται σε 400.000€;
Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε την παρούσα Ερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθούμε για τα εξής:
1ο Επειδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν παρουσιάσθηκε εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΠΕ Φλώρινας, από την οποία να προκύπτει η κοστολόγηση και το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κος Μπίρος, θα παρακαλούσαμε αυτή να μας δοθεί επίσημα με την απάντησή σας στο ερώτημά μας.
2ο Με ποιες διαδικασίες υλοποιεί το έργο ο εν λόγω Φορέας; Ποιες διαγωνιστικές διαδικασίες με τι είδους δημοσιοποίηση και ποιοι/ποιος είναι οι ανάδοχοι που προέκυψαν;
3ο Η απευθείας ανάθεση δράσεων του ΕΑΠ (Τοπικού Πόρου) σε φορείς που δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό πώς διασφαλίζει την διαφάνεια διαχείρισης; Ποιος κάνει την εισήγηση για το κόστος των εργασιών και ποιος πιστοποιεί τις δαπάνες;
4ο Τι τεχνική υπηρεσία έχει ο εν λόγω φορέας που μπορεί να υλοποιεί έργο τέτοιου προϋπολογισμού;
5ο Έχουν ορισθεί ως φορείς υλοποίησης του ΕΑΠ (Τοπικού Πόρου) και άλλοι φορείς που δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό; Αν ναι ποιοι και σε ποια έργα και σε ποιες μελέτες; Η διαδικασία αυτή ακολουθείται εκτός από την Περιφέρεια και από τους ΟΤΑ ως δικαιούχους του Τοπικού Πόρου;
Θα παρακαλούσαμε για την απάντηση να τηρηθούν τα όσα ορίζει ο Κανονισμός ως προς τον χρόνο, καθώς αυτό έχει καταστρατηγηθεί σε ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει.
Με εκτίμηση
Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Pin It

Αφήστε μια απάντηση