Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που εδρεύει στo 14ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης.

Υποβολή Αιτήσεων από 07/09/2019 μέχρι 16/09/2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1/ 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑ V κα ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ (v.stamou@dei.com.gr) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14ο χλμ. Πτολ/δας – Κοζάνης Τ.Θ. 17, Τ.Κ. 50200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ- Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη κας ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑΣ ή κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας 24610-55582)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Έντυπα ΣΟΧ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση