Από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ευθύνης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, ξεκίνησε ο καθαρισμός των δημοτικών δρόμων

Από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Εποπτείας και Ευθύνης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εποπτείας και Ευθύνης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, ανακοινώνεται ότι ο καθαρισμός των δημοτικών δρόμων άρχισε με διάνοιξη των πρανών όπου ήταν απαραίτητο, κοπή των κλαδιών και καθαρισμό από σκουπίδια.

Ακολουθεί ο καθαρισμός της πόλης του Αμυνταίου και των Τοπικών Κοινοτήτων από διάφορα μπάζα, σκουπίδια, χόρτα και άλλα αντικείμενα. Ο καθαρισμός θα γίνει ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης. Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο  θα ευαισθητοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες τους να τους διατηρούν καθαρούς.

Επίσης, τον επόμενο μήνα θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί η ημέρα που θα γίνεται συλλογή μεγάλων αντικειμένων, καθώς και πολύ μικρής ποσότητας μπαζών.

Τζήγας Θωμάς

Αντιδήμαρχος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση