Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2017

xilaΑποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει για την Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β’).

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ. 155096/268/24-04-2017 (ΦΕΚ.1492/τ.Β’/2017) ΚΥΑ, παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αποκεντρωμένη Διοίκηση,