Απολογισμός Πεπραγμένων από την Δημοτική Αρχή Εορδαίας, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί ο Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3731/2008 και ισχύει. Η Ειδική Συνεδρίαση θα υλοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα (https://www.ptolemaida.gr) του Δήμου Εορδαίας.

Καλούνται οι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων συλλογικών φορέων του Δήμου Εορδαίας, που επιθυμούν να συμμετέχουν (κοινωνικοί, εμπορικοί, επιστημονικοί κλπ.), να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 27-06-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ds@ptolemaida.gr, αναγράφοντας την ονομασία του συλλόγου / φορέα που εκπροσωπούν, το ονοματεπώνυμό τους και τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2463350111 και 2463350151, στο Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για σχετική ενημέρωση.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση