Απόσπασμα της ομιλίας του Γιάννη Βλατή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

«Η πολιτική ανταγωνισμού σε περιόδους κρίσης έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποδειχθεί τροχοπέδη της ανάκαμψης της οικονομίας. Τα λεγόμενα «crisis cartels» καθώς και η συγχώνευση εταιρειών, είτε για αποφυγή χρεοκοπίας είτε για περιορισμό της μείωσης των κερδών τους, οδηγούν αναπόφευκτα σε εναρμονισμένες πρακτικές και κατ’ επέκταση σε νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού…

Η σημερινή οικονομική κρίση έχει εκ των πραγμάτων αναγκάσει την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη λειτουργία των νόμων της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού… Ο κίνδυνος που ελλοχεύει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα ρυθμιστικά εμπόδια που το κράτος επιλέγει να επιβάλει σε καθοριστικούς τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα συχνά και παρά τις προθέσεις να πλήττονται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και τελικώς οι καταναλωτές, διότι τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που παρατηρούνται καθημερινά πλέον βαρύνουν –να μην το ξεχνάμε αυτό- πάνω από όλα τους πολίτες…

Τους τελευταίους μήνες η Κυβέρνηση προσπαθεί με μια σειρά νόμων να δώσει ώθηση στην επιχειρηματική δράση, πράγμα καθόλου εύκολο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η ανάπτυξη της οικονομίας δεν είναι εύκολο να συνδυαστεί με δημοσιονομικές πολιτικές, όπως αυτές που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε σήμερα, με μειώσεις εισοδήματος των καταναλωτών, με αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων και φυσικά με εχθρική αντιμετώπιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τις διεθνείς αγορές.

Παρόλα αυτά από την πλευρά μας είναι μονόδρομος και αυτό γίνεται. Πρέπει να δρομολογήσουμε – και αυτό κάνουμε – αντισταθμιστικές πολιτικές, όπως έχει γίνει με την προώθηση της νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας, την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη μείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σήμερα το κύριο εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας. Αυτά τα πράγματα θεσμοθετήθηκαν. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων. Βέβαια σε αυτά περιλαμβάνεται και το σημερινό νομοσχέδιο για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος αναμφισβήτητα συνεπάγεται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή που τόσο την έχει ανάγκη σήμερα.

Για να προστατεύσουμε τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και τον ευσυνείδητο επιχειρηματία οφείλουμε να λάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποτρέψουν επιχειρηματικές αποφάσεις και πρακτικές που σκοπό έχουν τη νόθευση του ανταγωνισμού, τον προκαθορισμό των τιμών της αγοράς και τελικά την κερδοσκοπία σε βάρος της κοινωνίας και του δημοσίου.

Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και η θεσμική θωράκισή της μας δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσουμε την αισχροκέρδεια και να θέσουμε νέες βάσεις για την ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να αντιληφθώ την άρνηση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης να συστρατευθούν μαζί μας σ’ αυτή την προσπάθεια.

Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ταυτίζονται οι απόψεις μας για το πώς μπορεί η χώρα να βγει από την κρίση. Κατανοώ επίσης ότι δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο την έννοια της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι θεμιτή σε όλους μας η δημιουργία μιας αγοράς που λειτουργεί βάσει κανόνων -που δεν εκμεταλλεύεται την κρίση προς ίδιο και υπέρμετρο όφελος, δηλαδή για αισχροκέρδεια- αλλά και η εξασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που λειτουργεί σε όφελος του πολίτη και κάθε έντιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

Pin It

Αφήστε μια απάντηση