Αρχαιρεσίες στο Νομαρχιακό σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Νοεμβρίου, 2023

Ενόψει των Αρχαιρεσιών (εκλογών) στις 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00’, για την ανάδειξη: α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εξελεγκτικής Επιτροπής, και γ) Αντιπροσώπων σε ΠΟΑμεΑ, και δ) Αντιπροσώπων σε ΕΣΑμεΑ καλούνται όσα τα μέλη του «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα πιο πάνω όργανα του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 19,20, 21 & 22 του Καταστατικού, είτε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο Γραφείο του Συλλόγου, από τη Δευτέρα 6/11/2023 έως και την Πέμπτη 16/11/2023 είτε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου (ameaflo@gmail.com).

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιοτητας για εκλογές 2023

Φλώρινα 06/11/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                             ΜΟΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

TAGGED: Φλώρινα,