Αρχαιρεσίες στο Κέντρο προστασίας καταναλωτών Δ. Μακεδονίας

kepka-2Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού του, τα μέλη του σε τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 21 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στην αίθουσα “Κοβεντάρειο”. Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρες 11:00 έως 18:00 στον ίδιο τόπο (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ) και με τα ίδια θέματα.
Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
• Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2015.
• Οικονομικός απολογισμός έτους 2015.
• Έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.
• Προϋπολογισμός έτους 2016.
• Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
• Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα να εκλεγούν στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και το έτος 2015.
Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των εκλογών, προ της ψηφοφορίας, πλην των υποψηφίων που θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι κατά την ημέρα της υποβολής της υποψηφιότητας τους.
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διεκδίκηση εκλογής στα όργανα του ΚΕ.Π.ΚΑ., μπορεί να υποβληθεί μέχρι και πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Η συμμετοχή όλων των μελών θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος, στην προστασία των καταναλωτών της περιοχής μας και γενικότερα για το καλό όλων μας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση