ΑΣΕΠ Προκήρυξη 3Κ/2018: Αναλυτικά οι θέσεις για τις 8.166 μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 3Κ/2018: Αναλυτικά οι θέσεις για τις 8.166 μόνιμες προσλήψεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω  αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018

Οι θέσεις για τη Φλώρινα είναι:

2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

13 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση