Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Βεγόρας από το ΠΑΑ

Στις 03/07/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμαρχο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Βεγόρας.

ο συγκεκριμένο έργο ακολουθούν μία σειρά επίσης έργων ασφαλτοστρώσεων αγροτικής οδοποιίας και σε άλλες ΤΚ του Δήμου μας, όπου μέσω της στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, αποδεικνύεται έμπρακτα το ενδιαφέρον αλλά και η βούληση της παρούσας δημοτικής αρχής για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα των Τοπικών μας Κοινοτήτων

Pin It

Αφήστε μια απάντηση