Χορήγηση από τον δήμο Αμυνταίου άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

Χορήγηση από τον δήμο Αμυνταίου άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την χορήγηση συνολικά μίας ( 1 ) άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Αμυνταίου :

1) στην Πλατεία Εργατικών Κατοικιών (θέση 1), όπως αυτή φαίνεται στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 247/2017, ως εξής : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ( ΝΩΠΑ ). Οι σχετικές άδειες υπαίθριου εμπορίου δίδονται κατ΄εξαίρεση και μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε περιορισμένο αριθμό.
Κατάθεση των αιτήσεων από τις 29 / 09 / 2017 έως 20 / 10 / 2017 στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου ( Γρηγ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου επίσης δίνονται και πληροφορίες ( Τηλ. 2386350118 ).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση