Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας  ενημερώνει για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και για ποιους ανανεώνεται αυτόματα η ασφάλιση τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο το ΕΦΚΑ ανανεώνεται για την περίοδο 1.3.2021 ως 28.2.2022 η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.2.2021, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας αυτών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες προσώπων, των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται με βάση το άρθρο 487 του ν.4781/2021, εφόσον είχαν ασφαλιστική ικανότητα την 28η.02.2021:

  • Οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), 8.
  • Οι άνεργοι ασφαλισμένοι του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης
  • Οι εργαζόμενοι, με δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε επιχειρήσεις τουριστικών λειτουργιών, και οι οποίες δεν επαναλειτούργησαν εντός του 2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4745/2020 (οικ.28700/1559/7-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης Β΄3765)

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση