Χορήγηση εξουσιοδότησης για τον έλεγχο των Αγροτικών μηχανημάτων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν εξουσιοδότηση για τον έλεγχο της καλής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης των Αγροτικών μηχανημάτων πως οι προϋποθέσεις έγκρισης είναι οι παρακάτω:

1) Έναρξη επαγγέλματος από την εφορία τουλάχιστον 3 χρόνια πριν (ΚΑΔ 33122100).
2) Παράβολο 100 ευρώ.
3) Φωτοτυπίες τιμολογίων για την επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων (ενδεικτικά για απόδειξη εμπειρίας).
4) Ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως περιγράφεται στην ΥΑ ΔΓ C 47 (ΦΕΚ 487/Β/21-5-1998).

Η Υπηρεσία δεν θα δεχτεί βεβαιώσεις καλής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, για θεωρήσεις Ογκομετρικών Οχημάτων και μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων γεωργικών αγροτικών μηχανημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες Επιτροπή Ελέγχου Αγροτικών Μηχανημάτων ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Ε.Βράντση τηλ 2385350549, Ι.Πολατίδης 2385350542, Β.Βαρσάμη 2385350553.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση