Δείτε πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι στα Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια

Δείτε πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι στα Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινούν τα σχολεία με τους μαθητές να ακούν το πρώτο κουδούνι έναρξης της σχολικής χρονιάς στις 9 το πρωί αντί στις 08:15 σύμφωνα με τις αλλαγές που εξετάζονται από
το υπουργείο Παιδείας

Το διδακτικό έτος χωρίζετε σε τρία τρίμηνα με το πρώτο να ξεκινά στις 11/9 με λήξη στις 10/12 ακολούθως το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11/12 με λήξη στις 10/03 και το τρίτο από της
11/03 με λήξη στις 15 Ιουνίου 2018.

Στα νηπιαγωγεία εφαρμόζετε ευέλικτο ωράριο για τις πρώτες δυο εβδομάδες σε ότι αφορούν τα παιδάκια που φιλοξενούνται για πρώτη φορά ώστε να συνηθίσουν το περιβάλλον. Την απόφαση
καθορισμού του ευέλικτου ωραρίου λαμβάνει την ή τον υπεύθυνο της τάξης, το σύλλογο διδασκόντων σε συνεργασία με τους γονείς των νηπίων

Pin It

Αφήστε μια απάντηση