Δήμος Πρεσπών Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Υπό την προεδρία του Αλεξάνδρου Τράσια και παρόντος του δημάρχου Βασιλείου Τσέπα συνήλθε την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σε έκτακτη συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2011».

Σύμφωνα με την εισήγηση και τον Νόμο 2190/1994 περί προσλήψεως εποχιακού προσωπικού (Άρθρο 21,παρ.1) οι προτεινόμενες για κάλυψη θέσεις στον Δήμο Πρεσπών είναι:

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                     1

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                               5

ΣΥΝΟΛΟ                                    11

Το σύνολο των δαπανών μισθοδοσίας τους (152.000 ευρώ) εντάσσεται στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό πρόβλεψης στο Κ.Α. 10/6041.

Η εισήγηση για την πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών και η απόφαση εστάλη προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας.-

Pin It

Αφήστε μια απάντηση