Δια Πυρός 2018 την Τρίτη 8 Μαίου 2018

ΑΣΚΗΣΗ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018»

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος άσκησης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018», που θα διεξαχθεί πανελλαδικά την Τρίτη 08-05-2018 & Ω/10:00, η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, θα πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά μέσα, στην οποία και θα αναπτύξει πλήρως τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, σε δασική περιοχή της Τ.Κ. Ποντινής του Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών, στη θέση «Ζάλοβος – Κλίμα».

Κοζάνη, 07-05-2018
Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση