Διαδοχικές συσκέψεις στην Κοζάνη υπό τη Γενική Γραμματέα για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής

eftaxa-mic-2Διαδοχικές συσκέψεις στην Κοζάνη υπό τη Γενική Γραμματέα για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) ορισμένων Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το καθεστώς λειτουργίας των Καταφύγιων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) εξετάστηκαν σε διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βίκυς Ευταξά την Παρασκευή (7/11/2014) στο γραφείο της στην Κοζάνη.
Η Γενική Γραμματέας με αφορμή την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Δ. Μαυροματίδη για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης ορισμένων Δήμων τόσο στους κατοίκους, όσο και στους μηχανικούς της περιοχής, συγκάλεσε άμεσα σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών προκειμένου να συζητηθούν εκτενέστερα τα προβλήματα και να διερευνηθούν λύσεις που θα συμβάλλουν άμεσα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Στη διάρκεια της σύσκεψης στην οποία προήδρευσε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και του Προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Φλώρινας Ι. Βοσκόπουλου, οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι από τους περισσότερους ΟΤΑ και υπηρεσιακά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντάλλαξαν απόψεις και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών.
Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:
Α. Να εξεταστεί η δυνατότητα μετακίνησης στελεχιακού δυναμικού των ΝΠΙΔ του οικείου Δήμου στον ίδιο Δήμο, ή από όμορους Δήμους ή από την Περιφέρεια.
Β. Να σταλεί το επόμενο χρονικό διάστημα η αποτύπωση της κατάστασης στις ΥΔΟΜ και της προτεινόμενης στελέχωσης από την Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για τις ΥΔΟΜ.
Γ. Να εξετασθεί η δυνατότητα διάθεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στελεχιακού δυναμικού της Αποκεντρωμένης αφού εξαντληθεί το θέμα της μη δυνατότητας εκ των έσω στελέχωσης των ΥΔΟΜ από τους Δήμους ή από την Περιφέρεια.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βίκυ Ευταξά, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ανέλαβε να μεταφέρει το αίτημα των τοπικών φορέων προς το Υπουργείο για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ιδιαίτερα σε ειδικότητες μηχανικών για άμεση στελέχωση των Δήμων.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Το καθεστώς λειτουργίας των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) της Δυτικής Μακεδονίας εξετάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την παρουσία του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη , τη συμμετοχή εκπροσωπών της Αναπτυξιακής Κοζάνης(ΑΝΚΟ) και υπηρεσιακών στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν διεξοδικά οι τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε τα Κ.Α.Ζ με τη λειτουργία τους να συμβάλουν όχι μόνο στην αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν:
• Η άρση υπό προϋποθέσεις, της απαγόρευσης της αλιείας σε λιμναία οικοσυστήματα,
• Η ταυτόχρονη απαγόρευση θήρας με έκδοση αποφάσεων ορισμένου χρόνου και
• Η τροποποίηση ορίων προκειμένου να μην εντάσσονται σε αυτά οικιστικές περιοχές.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση