Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στην Εορδαία δείτε τις περιοχές

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών εργασιών θα γίνουν οι κάτωθι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Την Τρίτη 19.10.2021 από ώρα 12:00μμ έως 13:00μμ στις εξής περιοχές και οικισμούς του Δήμου Εορδαίας: ενδεικτικές περιοχές Νότια της Πτολεμαΐδας :

Βιολογικός ΔΕΥΑE, συνεργεία Δήμου Εορδαίας πρώην ΑΕΒΑΛ, super market family, Πρατήριο καυσίμων Χαζαρίδης καιΠαπαδόπουλος,

Τοπικές κοινότητες: Προάστιο, Άγιος Χριστόφορος, Καρυοχώρι, Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερμακιά.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και
νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση