Ad image

Διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην Εορδαία την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.
Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών εργασιών θα γίνουν οι κάτωθι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος:
1. Την Κυριακή 18.10.2020 από ώρα 08:00πμ έως 12:00μμ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής περιοχές του Δήμου Εορδαίας: τ.δ. Περδίκκα, Εργατικές κατοικίες Α,Β,Γ,Δ, Ξενοδοχείο Παντελίδης, Ξενοδοχείο Ιωάννου, Αντλιοστάσια ΔΕΥΑΠ τοποθεσία κουρί.

2. Την Κυριακή 18.10.2020 από ώρα 11:00πμ έως 14:30μμ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής περιοχές του Δήμου Εορδαίας: κουρί Κομάνου, ποιμνιοστάσια περιοχής κουρί Κομάνου, Ανατολικό τμήμα αρδευτικών τ.δ. Γαλάτειας και Ολυμπιάδας.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και
νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner