Φλώρινα: Διακοπή υδροδότησης, λόγω βλάβης, στην περιοχή των Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Ιουλίου, 2022