Δήλωση για το κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμημάτων στη Φλώρινα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση της Σοφίας Ηλιάδου Τάχου

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Μαΐου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την  υπ’ αρ. ΣΤ7/Σ183/03-05-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «αποφασίστηκε   η εξ αποστάσεως λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα, κατά το διάστημα 08-05-2023 έως 02-06-2023»  και «η επανεξέταση της κατάστασης κατά το πέρας της περιόδου αυτής».

Ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό οφείλω να ενημερώσω πως μπορεί να προκύψουν   οικονομικές συνέπειες από την απόφαση αυτή για την περιοχή μας, κυριότερες από τις οποίες είναι η δημιουργία οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα καταστήματα που λειτουργούν χάρις στην παρουσία των φοιτητών, με τις συγκοινωνίες από και προς τη Σχολή, με τα σπίτια που ενοικιάζονται κλπ. Είναι γεγονός ότι η μη προσέλευση των φοιτητών στη Φλώρινα θα στερήσει από την περιοχή έσοδα, αλλά και τον πολιτισμικό πλούτο που αυτοί κομίζουν.

Η Φλώρινα μας χρειάζεται όλους.

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Υποψήφια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Φλώρινα

TAGGED: Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολιτική, Φλώρινα,